UNION JACK

Vlajka  Spojeného království zvaná UNION JACK je vlajka Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V minulosti se používala ve všech zemích bývalé britské říše. Její současný vzhled pochází z roku 1801.

Britská vlajka (Union Jack) Poměr stran: 1:2

Původ jména

Správný anglický název pro vlajku Spojeného království by měl být Union Flag, tedy vlajka unie. Jack je námořnický termín pro vlajku umístěnou na stěžni lodi a spojení Union Jack by tedy mělo být správně užíváno pouze ve spojení s lodní vlajkou. Avšak vzhledem k historickému významu britského námořnictva pro celou zemi přešlo námořnické označení do běžného jazyka a používá se dodnes.

Historie vlajky

Union Jack před rokem 1801

V roce 1603 skotský král Jakub VI. (James VI) zdědil anglický trůn a byl korunován jako anglický král Jakub I. Stuart. Tímto aktem bylo anglické království (které od roku 1535 zahrnovalo i Wales) a skotské království spojené personální unií. Navzdory společnému panovníkovi, obě země zůstaly samostatnými státy.

Roku 1606 byla vytvořena nová, společná vlajka, která se zatím používala pouze na lodích. Vlajka spojila anglickou vlajku (červený kříž na bílém pozadí, známý jako kříž svatého Jiří) a skotskou vlajku (bílý, diagonální kříž na modrém pozadí, označovaný jako kříž svatého Ondřeje). Vlajka Walesu (kříž svatého Davida) zahrnuta nebyla, protože ten byl připojen k Anglii již o 70 let dříve.

V roce 1707 byla spojena království Anglie a Skotska a vytvořeno království Velké Británie. Tento nový stát adoptoval společnou vlajku ke všem účelům, tedy i pro pozemní armádu.

Vlajka po roce 1801

Současný Union Jack se používá od roku 1801, kdy byla spojena království Irska a Velké Británie a vytvořeno Spojené království Velké Británie a Irska. Na původní vlajku byl přidán irský kříž svatého Patrika (červený diagonální kříž v bílém poli). Tento kříž je umístěn pod anglickým křížem svatého Jiří a pouze polovinou šířky svých ramen překrývá skotský kříž svatého Ondřeje. Toto ztvárnění vyjadřuje, že irský kříž není nadřazený skotskému.

Kříž svatého Patrika je několika způsoby problematický. Tento symbol neměl v Irsku bohatou historii a jeho národní význam byl malý. Podle některých verzí byl „vymyšlen“ právě pro novou vlajku. Druhý problém vznikl v roce 1922, kdy větší část Irska opustila Spojené království a zformovala samostatný stát. V souvislosti s vlajkou se vynořila kontroverzní otázka: Co kříž svatého Patrika na Union Jacku představuje? Celé Irsko, nebo Severní Irsko?

Flags of the Union Jack - Czech.svg